PROSJEKT:

50.000 kvm gulvbelegg på St.Olav Hospital, fase2

I løpet av det neste halvannet året skal ca 50 000 kvm gulvbelegg og 40 km med sokkellist legges på det nye sykehuset.

Utgaard AS har i disse dager påbegynt arbeidet for Helsebygg Midt-Norge på St.Olav Hospital fase2, som underleverandør til NCC Construction.
Størsteparten av leveransen er linoleum. Men det er også store arealer med vinylbelegg og noe antistatisk belegg. Våre leverandør i dette prosjektet er DLW på gulvbelegg.

Sannsynligvis er dette en av de største kontraktene firmaet har fått siden vi startet i 1923. Vi ser på dette som en utfordring som vi skal klare å løse på en god og grundig måte.
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med entreprenør og leverandører, for å sikre best mulig kvalitet.

 


Utgaard AS, Carl Johans gt 12, 7010 Trondheim, tlf 73 80 22 90, utgaard-as@utgaard-as.no